Σενάρια Μελλοντικής Κατάστασης Κινητικότητας για το Δήμο Ωραιοκάστρου

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμο Ωραιοκάστρου, διαμόρφωσε τρία εναλλακτικά σενάρια για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της περιοχής. Η διαμόρφωση των σεναρίων αποτελεί προϊόν των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας αλλά και της αξιολόγησης των αναγκών και των προβλημάτων του συστήματος που υπαγορεύτηκαν κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα  βασιστεί ο Δήμος για την υλοποίηση μέτρων και την εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων για τις υποδομές του κοινόχρηστου χώρους της πόλης.

Οι απόψεις και οι προτεραιότητες των κατοίκων και των φορέων που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Ωραιόκαστρο θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του κατάλληλου σεναρίου.

Αυτό που έχετε να κάνετε επομένως είναι, αφού διαβάσετε και μελετήσετε τα τρία σενάρια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, να μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο και να επιλέξετε το σενάριο που θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της περιοχής και θα είναι αυτό που ευθυγραμμίζεται με το πώς οραματίζεστε το σύνολο των μελλοντικών σας μετακινήσεων εντός και εκτός του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Το πρώτο τμήμα της έρευνας περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά κινητικότητας των πολιτών και το δεύτερο αφορά την επιλογή του ιδανικού σεναρίου για το Ωραιόκαστρο.

Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/p6tzimjiWwrYJDVRA

Στην προσπάθειά του ο Δήμος να διαμορφώσει το ιδανικό σύστημα κινητικότητας, έχει ανάγκη την υποστήριξη και τη συμμετοχή όλων!